Általános szerződési feltételek

Lontay-Szabóné Erős Katalin egyéni vállalkozó honlapján (https://eroskatalin.com) elérhető szolgáltatásokhoz

1. Az ÁSZF célja

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák Lontay-Szabóné Erős Katalin egyéni vállalkozó (adószám: 57746492-1-42), mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által kínált szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérem, hogy az időpontfoglalás vagy megrendelés véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Kérem, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenysége megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

1.1. A szabályzat módosíthatósága

Szolgáltató tevékenységével kapcsolatosan felmerülő irányelvek folyamatosan elérhetők a https://eroskatalin.com/ASZF címen.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérem, vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval a „2.1. Szolgáltatói adatok” pontban megadott elérhetőségek egyikén.

2. Impresszum

2.1. Szolgáltatói adatok

Név: Lontay-Szabóné Erős Katalin egyéni vállalkozó

Adószám: 57746492-1-42

Képviselő: Lontay-Szabóné Erős Katalin

Telefonszám: +36 30 439 9527

E-mail: eroskatii@gmail.com

Honlap: https://eroskatalin.com

2.2. A tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Hetzner Online GmbH

Székhely: 91710 Gunzenhausen, Németország

Elérhetőség: info@hetzner.com

3. Alapvető rendelkezések

3.1. A weboldalon megjelenő tartalmak továbbítása, kezelése, szerzői jog

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3.2. Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF-ben foglaltak határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt (a továbbiakban: Megrendelő) és engem illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A honlapon keresztül történő megrendeléssel és időpontfoglalással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

4. A megvásárolható szolgáltatások köre

A honlapon a megrendelhető szolgáltatások lényeges tulajdonságairól az egyes szolgáltatásoknál szereplő leírásokban adok tájékoztatást.

4.1. Az adatbeviteli hibák javítása – felelősség a megadott adatok valóságáért

Megrendelőnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van a Megrendelő által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett).

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra a szolgáltatás.

Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani.

A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

4.2. Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os szolgáltatás esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált szolgáltatás).

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Megrendelő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

5. A szolgáltatások megrendelése

5.1. Időpontfoglalás nyelvórára

5.1.1. Az időpontfoglalás kezdeményezése, a szolgáltatás kiválasztása, a szolgáltatás kiválasztását segítő információk

Amennyiben Megrendelő az elérhető szolgáltatások közül nyelvórára, személyes kontaktórára szeretne jelentkezni, úgy előzetesen időpontot kell foglalnia az Időpontfoglalás menüpontban (https://eroskatalin.com/#booking) címen.

A honlap Időpontfoglalás menüpontjában (https://eroskatalin.com/#booking) szereplő szolgáltatáskategóriára kattintva választhatja ki a kívánt óratípust.

Ezekről részletes leírást a honlap Kurzustípusok (https://eroskatalin.com/#courses) menüpontjában talál. Az egyes óratípusoknál elolvashatja az általános ismertetőt, az árat, valamint az Összefoglaló az óradíjakról (https://eroskatalin.com/#course-fee) menüpontban azon szolgáltatások listáját is, melyekre az időpontfoglalással és az óradíj kifizetésével szintén jogosulttá válik.

5.1.2. Az időpontfoglaláskor megadandó adatok és információk

Az óratípus kiválasztását követően a Megrendelőnek a következő információkat és adatokat kell megadnia:

 • ki kell választani a nyelvóra dátumát és időpontját, majd
 • meg kell adnia a további kapcsolatfelvételhez és számlázáshoz szükséges adatokat is, így a nevét, számlázási címét, e-mail címét, telefonszámát.
 • továbbá – nem kötelező jelleggel – megjegyzést is fűzhet a foglalásához.

A Megrendelő e-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra.

A Megrendelő telefonszáma megadásával hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató kérdés vagy probléma esetén kapcsolatba lépjen a Megrendelővel.

Adatainak kezeléséről, megőrzésük céljáról, jogalapjáról, határidejéről és helyéről az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat bővebben (https://eroskatalin.com/privacy-policy).

A regisztrált adatokat a Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, illetve kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a Megrendelő az eroskatii@gmail.com címre küldött e-mailben megerősíti.

5.1.3. Az időpontfoglalás véglegesítése

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a megfelelő óratípust választotta ki, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Book this appointment” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Book this appointment” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen ÁSZF szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Az időpontfoglalás véglegesítésével Ön elfogadja az Általános szerződési feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót.

Megrendelő a szükséges adatok megadása után időpontfoglalását a „Book this appointment” gombra kattintva véglegesítheti.

5.1.4. Az időpontfoglalás visszaigazolása

Az időpontfoglalást és a megrendelést a Megrendelő által megadott e-mailben visszaigazolja a rendszer. Csak az az időpontfoglalás tekinthető véglegesnek, melyről a Megrendelő megerősítő e-mailt kapott.

A visszaigazoló e-mail magyar, német és angol nyelven tartalmazza:

 • az előzetes online szintfelmérő teszt linkjét (ezt a szintfelmérőt csak egyszer, a legelső alkalommal, a próbaóra előtt kell kitölteni)
 • az óra időpontját
 • a jelenléti óra pontos címét vagy az online óra online elérhetőségét
 • az óratípus megnevezését
 • a fizetési információkat
 • az időpont visszamondásához, módosításához szükséges linket

Megrendelő köteles a megerősítő e-mailben küldött információkat bizalmasan és jelen ÁSZF „3.1. A weboldalon megjelenő tartalmak továbbítása, kezelése” pontja szerint kezelni.

Amennyiben a Megrendelőnek küldött információk arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5.1.5. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Megrendelőnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A Szolgáltató legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Szolgáltató által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

5.1.6. A szolgáltatás ellenértékének kifizetése

A nyelvórák díjainak kifizetéséhez a következő fizetési módokat választhatja:

 • személyesen történő teljesítés: ez esetben a Megrendelő a Szolgáltató székhelyén/telephelyén forintban fizeti meg a szolgáltatás ellenértékét, készpénzben.
 • banki átutalással történő teljesítés: a szolgáltatásról a teljesítést követően számlát állítok ki, melyet a Megrendelő e-mail címére küldök el. Megrendelő az e-mailben megadott információk alapján fizetheti ki a szolgáltatást. Amennyiben a teljesítés nem a saját nevéről történik, közlemény rovatban fel kell tüntetni a Megrendelő nevét.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a teljesítést követően, e-mailben kapja meg a Megrendelő. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módomban elfogadni.

5.1.7. Az elállás joga

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

Ha a szerződés megkötésére a Megrendelő tett ajánlatot, a Megrendelőt a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

5.1.7.1. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó postai úton vagy elektronikusan megküldött egyértelmű nyilatkozattal gyakorolhatja.

Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot az alábbi címre visszajuttatni szíveskedjenek:

Cégnév: Lontay-Szabóné Erős Katalin egyéni vállalkozó
E-mail: eroskatii@gmail.com

5.1.7.2. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő a teljesítés megkezdése.

A Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Szolgáltató a Megrendelő elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

5.1.7.3. Az elállási jog részletszabályai

Ha Megrendelő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha Megrendelő a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

5.1.7.4. Egyoldalú szerződésbontás a Szolgáltató részéről

Szolgáltató egyoldalúan szerződést bonthat a Megrendelővel, ha:

–  a Megrendelő bármilyen jogsértést követ el a Szolgáltatóval vagy a Szolgáltató által kínált tananyagokkal, segédanyagokkal szemben;

a Megrendelő a Szolgáltatót a Szolgáltatást vagy az ahhoz köthető bármely más természetes személyt bármilyen fórumon, szóban vagy írásban inzultálja, sértegeti, diszkriminálja, negatív megjegyzésekkel illeti.

Amennyiben a Megrendelőnek felróható okból a Szolgáltatónak egyoldalúan szerződést kell bontania a Megrendelővel, úgy Megrendelőnek a díj nem kerül visszafizetésre, és az egyoldalú szerződésbontás nem mentesíti a Megrendelőt a jogkövetkezmények alól.

5.1.7.5. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 4. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 5. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

5.2. A szöveges házi feladat javításának megrendelése

5.2.1. A szolgáltatás kiválasztása, a szolgáltatás kiválasztását segítő információk

Amennyiben Megrendelő az elérhető szolgáltatások közül a szöveges házi feladat online javítását szeretné igénybe venni, úgy fel kell töltenie a javítani kívánt dokumentumot a Fogalmazás feltöltése – házi feladat menüpontban (https://eroskatalin.com/homework).

A honlap Fogalmazás feltöltése – házi feladat menüpontjában (https://eroskatalin.com/homework) szereplő szolgáltatáskategóriára kattintva választhatja ki a kívánt típust és árat, azaz, hogy a díj kifizetésétől számított 1 vagy 3 munkanapon belül kéri a fogalmazás javítását.

Ezekről részletes leírást a honlap Kurzustípusok (https://eroskatalin.com/#courses) menüpontjában talál. A Levéljavítás menüpontban elolvashatja az általános ismertetőt, az árat, valamint az Összefoglaló a levéljavítás díjáról (https://eroskatalin.com/#correction-fee) menüpontban azon szolgáltatások listáját is, melyekre a megrendeléssel és a díj kifizetésével szintén jogosulttá válik.

5.2.2. Az időpontfoglaláskor megadandó adatok és információk

A dokumentum feltöltését és a szolgáltatás típusának kiválasztását követően a Megrendelőnek a következő információkat és adatokat kell megadnia:

 • meg kell adnia a további kapcsolatfelvételhez és számlázáshoz szükséges adatokat is, így a nevét, számlázási címét, e-mail címét, telefonszámát.
 • továbbá – nem kötelező jelleggel – megjegyzést is fűzhet a dokumentumhoz.

A Megrendelő e-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra.

A Megrendelő telefonszáma megadásával hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató kérdés vagy probléma esetén kapcsolatba lépjen a Megrendelővel.

Adatainak kezeléséről, megőrzésük céljáról, jogalapjáról, határidejéről és helyéről az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat bővebben (https://eroskatalin.com/privacy-policy).

A regisztrált adatokat a Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, illetve kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a Megrendelő az eroskatii@gmail.com címre küldött e-mailben megerősíti.

5.2.3. Az megrendelés véglegesítése

Amennyiben Ön

 • meggyőződött arról, hogy a megfelelő szolgáltatástípust választotta ki,
 • feltöltötte a javítani kívánt dokumentumot,
 • az Ön adatai helyesen szerepelnek,
 • meggyőződött a javítás áráról és elfogadhatónak tartja azt,
 • valamint kitöltötte a biztonsági captchát,

úgy a „Send” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Send” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen ÁSZF szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

A megrendelés véglegesítésével Ön elfogadja az Általános szerződési feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót.

Megrendelő a szükséges adatok megadása után megrendelését a „Send” gombra kattintva véglegesítheti.

5.2.4. A megrendelés visszaigazolása

A megrendelést a Megrendelő által megadott e-mailben visszaigazolja a rendszer. Csak az a megrendelés tekinthető véglegesnek, melyről a Megrendelő megerősítő e-mailt kapott.

A visszaigazoló e-mail magyar, német és angol nyelven tartalmazza:

 • ismételten a karakterek számát
 • a fizetési adatokat (a fizetési módot, a fizetendő összeget, a számlatulajdonos nevét, bankját, bankszámlaszámát)
 • az azonosításhoz szükséges, utaláskor beírandó közleményt

Megrendelő köteles a megerősítő e-mailben küldött információkat bizalmasan és jelen ÁSZF „3.1. A weboldalon megjelenő tartalmak továbbítása, kezelése” pontja szerint kezelni.

Amennyiben a Megrendelőnek küldött információk arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5.2.5. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Megrendelőnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A Szolgáltató legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Szolgáltató által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

5.1.6. A szolgáltatás ellenértékének kifizetése

Az online szöveges házifeladatjavítás díjainak kifizetéséhez a következő fizetési módokat választhatja:

 • banki átutalással történő teljesítés: a megrendelés véglegesítését követően a visszaigazoló e-mailben küldött információk alapján fizetheti ki a szolgáltatást.
 • Felhívom a figyelmét, hogy a szerződés a szolgáltatás kifizetésével kezdődően jön létre, innen számolandó a teljesítés határideje is. A könnyebb azonosíthatóság érdekében a visszaigazoló e-mailben a Megrendelő egy kódszámot is kap, melyet kérem, hogy tüntessen föl az utaláskor a közlemény rovatban!  A teljesítésről számlát állítok ki, melyet a Megrendelő e-mail címére küldök el.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a teljesítést követően, e-mailben kapja meg a Megrendelő. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módomban elfogadni.

5.2.7. Az elállás joga

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

Ha a szerződés megkötésére a Megrendelő tett ajánlatot, a Megrendelőt a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

5.2.7.1. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó postai úton vagy elektronikusan megküldött egyértelmű nyilatkozattal gyakorolhatja.

Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot az alábbi címre visszajuttatni szíveskedjenek:

Cégnév: Lontay-Szabóné Erős Katalin egyéni vállalkozó
E-mail: eroskatii@gmail.com

5.2.7.2. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő a teljesítés megkezdése.

A Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Szolgáltató a Megrendelő elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

5.2.7.3. Az elállási jog részletszabályai

Ha Megrendelő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha Megrendelő a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

5.2.7.4. Egyoldalú szerződésbontás a Szolgáltató részéről

Szolgáltató egyoldalúan szerződést bonthat a Megrendelővel, ha:

–  a Megrendelő bármilyen jogsértést követ el a Szolgáltatóval vagy a Szolgáltató által kínált tananyagokkal, segédanyagokkal szemben;

a Megrendelő a Szolgáltatót a Szolgáltatást vagy az ahhoz köthető bármely más természetes személyt bármilyen fórumon, szóban vagy írásban inzultálja, sértegeti, diszkriminálja, negatív megjegyzésekkel illeti.

Amennyiben a Megrendelőnek felróható okból a Szolgáltatónak egyoldalúan szerződést kell bontania a Megrendelővel, úgy Megrendelőnek a díj nem kerül visszafizetésre, és az egyoldalú szerződésbontás nem mentesíti a Megrendelőt a jogkövetkezmények alól.

5.2.7.5. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

6. Vegyes rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

7. Panaszkezelés rendje (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén)

7.1. A panaszok kezelése

Szolgáltató elkötelezett munkája szakmai színvonala iránt, célja, hogy minden megrendelést a Megrendelő megelégedésére teljesítsen.

Amennyiben a Megrendelőnek mégis panasza volna a szolgáltatással kapcsolatban, úgy észrevételeit az eroskatii@gmail.com e-mail címen, privát, elektronikus levél formájában teheti meg.

Az írásbeli panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja, az elutasító álláspontját megindokolja. Szolgáltató a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi és szükség esetén az ellenőrző hatóságoknak bemutatja.

7.2. További jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Megrendelő között fennálló jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Megrendelő számára:

7.2.1. Fogyasztóvédelmi hatóság

Amennyiben Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

7.2.2. Békéltető testület

A szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Megrendelő eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

7.2.3. Bírósági eljárás

Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

A szolgáltató és a megrendelő vitás ügyeiket mindenek előtt békés úton próbálják rendezni.

8. Szerzői jogok

A weboldalon megjelenő minden tartalom, valamint a Szolgáltatás során a Megrendelő rendelkezésére bocsátott segédanyagok mind a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, azok másolásához, továbbításához, csoporttal vagy nyilvános közönséggel történő megosztásához a Szolgáltató írásbeli engedélye szükséges.

9. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://eroskatalin.com/privacy-policy.

Budapest, 2021. szeptember 6-án