Adatkezelési tájékoztató

Lontay-Szabóné Erős Katalin egyéni vállalkozó honlapján és közösségimédia-csatornáján végzett adatkezeléseihez

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Lontay-Szabóné Erős Katalin egyéni vállalkozó (adószám: 57746492-1-42), (a továbbiakban Adatkezelő, Szolgáltató) a nyelvtanulók, ügyfelek és partnerek (a továbbiakban: Érintett) adatait a kapcsolattartás, információközlés, valamint a szerződéskötés, számlázás és jogi kötelezettségek teljesítése céljából kezeli.

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.eroskatalin.com/privacy-policy címen.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérem, vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel a „2.1 Az adatvédelmi tisztviselő” pontban megadott elérhetőségek egyikén.

Lontay-Szabóné Erős Katalin egyéni vállalkozó elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba az Adatkezelővel.

Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb két év elteltével, valamint a hozzájárulás visszavonásával töröl. Hozzájárulását az eroskatii@gmail.com e-mail címre küldött levélben bármikor visszavonhatja.

Név: Lontay-Szabóné Erős Katalin
A bejegyző bíróság megnevezése:
Adószám: 57746492-1-42
Telefonszám: + 36 30 439 9527
E-mail: eroskatii@gmail.com
Adatfeldolgozó: nem kérem adatfeldolgozó segítségét

2.1. Adatvédelmi tisztviselő

Név: Lontay-Szabóné Erős Katalin
Telefonszám: +36 30 439 9527
E-mail: eroskatii@gmail.com

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. A jelentkezés során megadandó személyes adatok

személyes adat (kötelező megadni)az adatkezelés céljaaz adatkezelés jogalapja
családi- és utónéva kapcsolatfelvételhez és a számla kiállításához szükségesA GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja szerint az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
e-mail címaz e-mail cím a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartáshoz, az időpont egyeztetéséhez, valamint a visszaigazoló e-mail és a számla kiküldéséhez szükséges A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
telefonszámamennyiben a Szolgáltató részéről felmerült okok miatt mégsem lenne megfelelő az időpont, vagy kérdés merül fel, telefonon jelzem Önnek A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
lakcíma számla kiállításához szükséges A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja szerint az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

3.2. Technikai adatok

Lontay-Szabóné Erős Katalin egyéni vállalkozó a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3. Cookie-k (Sütik)

3.3.1. A sütik feladata
 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.

Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az alábbi böngészők sütibeállításairól további részletes információkat a következő linkeken talál:
A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

3.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Szolgáltató weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat.

Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

érintett domaineroskatalin.com
kezelt adatkörSESSION
a süti típusamunkamenet-sütik
az adatkezelés jogalapjaA GDPR 6. cikk (1) bekezdés
a) pontja szerint, az adatkezelés az Érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.
az adatkezelés céljaa honlap megfelelő működésének biztosítása
az adatkezelés időtartamaa vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
3.3.3. A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak.

Az ezekből nyert adatok a weboldal teljesítményének javítására használhatók. Élettartamuk kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

3.3.4. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A Szolgáltató weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat.

Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4. Online rendeléshez kapcsolódó adatok

személyes adat (kötelező megadni)az adatkezelés céljaaz adatkezelés jogalapja
családi- és utónéva kapcsolatfelvételhez és a számla kiállításához szükségesA GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja szerint az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
e-mail címaz e-mail cím a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartáshoz a visszaigazoló e-mail, a fizetéssel kapcsolatos információk és a számla kiküldéséhez szükségesA GDPR 6. cikk (1) bekezdés
b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
telefonszámamennyiben a teljesítés technikai akadályba ütközik, valamint a Szolgáltató részéről felmerülő probléma miatt a teljesítés késik vagy meghiúsul, telefonon veszem fel Önnel a kapcsolatot.A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
lakcíma számla kiállításához szükségesA GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja szerint az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

kezelt adatokfelhasználásmegőrzési határidőadatkezelési jogalap
családi- és utónév
lakcím
kapcsolatfelvétel, időpontfoglalás, visszaigazoló e-mailaz üzleti kapcsolat létrejöttét követő két év, valamint a hozzájárulás visszavonásáigA GDPR 6. cikk (1) bekezdés
a) pontja szerint, az adatkezelés az Érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.
b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
családi- és utónév
lakcím
számviteli, könyvelési tevékenységlegalább 8 évA GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja szerint az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
családi- és utónév
lakcím
a számla kiállításalegalább 8 évA GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja szerint az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
e-mail cím telefonszámkapcsolatfelvétel, időpontfoglalás, visszaigazoló e-mail, számla kiküldése az üzleti kapcsolat létrejöttét követő két év, valamint a hozzájárulás visszavonásáig A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
a) pontja szerint, az adatkezelés az Érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.
b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1. Általános adatkezelési irányelvek

Lontay-Szabóné Erős Katalin egyéni vállalkozó tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítem Önt.

Felhívom a Lontay-Szabóné Erős Katalin egyéni vállalkozó részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésembe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszeremben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velem.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Személyes adatait szolgáltatókra bízom, hogy:

 • a promóciós információkat megfelelően célozzák, vagy
 • saját adózási kötelezettségemet teljesítsem.

E harmadik felek az Ön személyes adatait kizárólag a nevemben és az erre vonatkozó írásbeli utasításom alapján kezelhetik. Azt is garantálom, hogy e harmadik feleket megfelelő gondossággal választom ki, és ők kiállnak az Ön személyes adatainak biztonsága és integritása mellett. E harmadik felek adatfeldolgozóként járnak el megbízásunkból:

 • tárhelyszolgáltató:
  • a kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, telefonszám
  • az érintettek köre: valamennyi érintett, aki a szolgáltatás megrendelésekor vagy időpontfoglaláskor megadta az adatait
 • számlázás
  • a kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési adatok.
 • könyvelés
  • a kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési adatok.
 • Facebook
 • Instagram:
  • a kezelt adatok köre: www.instagram.com közösségi oldalon regisztrált neve, felhasználóneve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
  • az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a www.instagram.com közösségi oldalon, és követi az oldalt.
  • az adatkezelés célja: a www.instagram.com oldalon, a szolgáltatás bemutatása, promóciója, segédanyagok megosztása, valamint kapcsolattartás az érintettekkel.
  • az adatkezelés időtartama, helye, módja, törlési és módosítási lehetőségek:
  • az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a www.instagram.com weboldalon.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2. Az Érintett hozzáféréshez való joga

Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3. Helyesbítés joga

Az Érintett kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4. Törléshez való jog

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6. Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7. Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9. Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10. Bírósághoz fordulás joga

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adok tájékoztatást. Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Budapest, 2021. szeptember 6-án